Barbari proti Slavínu – a za NAŠE PENIAZE !

7. februára 2023, medvedar, Nezaradené

Normálnemu kultúrnemu človeku vstávajú z toho všetky vlasy, aj keď je bez vlasov. Vyše tisíc predstaviteľov tej najhnusnejšej bratislavskej spodiny sa rozhodlo /spolu s rovnako kultúrnym vedením Bratislavy/ v deň zahájenia ŠVO OS RF na Ukrajine zhasnúť osvetlenie dominanty Bratislavy- Slavína. Hrôza, ale to nie je všetko.

Vrcholom barbarstva, aké ďaleko prekonáva nielen zničenie pomníka na námestí Slobody po 1989, ale aj zničenie sochy českého leva /slovami A.Hitlera: „českej mačky“/ , ba dokonca a zničenie sochy Márie Terézie českými legionármi po 1.sv.vojne, -to je nápad znivočiť, vyhodiť do povetria, jednoducho navždy odstrániť z povrchu Bratislavy Slavín ako taký. Partička okolo akejsi paničky Š. je jednoducho tlupa extra barbarov. Zrejme má v DNA spoločný poznávací znak – haploskupinu v priamej línii po neandertálcoch.

Tejto tlupe divochov nič nehovorí meno architekta Svetlíka alebo sochára Trizuljaka. Oni uznávajú iné umenie-predovšetkým skvelé herecké umenie zeleného mužíčka z Kyjeva. Alebo skvelé transvestické etudy bývalého prezidentského poradcu Arestoviča. Alebo nacistické kerky, ktorými sú vyzdobení banderovskí hrdinovia z pluku Azov…

Žijeme vraj v demokratickej spoločnosti. V prostredí tolerancie a rešpektu k názorom iných ľudí. Preto nemám apriori nič proti iným názorom a inému estetickému vkusu. Ani proti inakosti niektorých členov obrazoboreckej tlupy. Inakosť v myslení, v estetike, v erotike mi neprekáža, nech sa každý zabáva ako vie.

Čerti však do mňa vchádzajú, keď zistím, že inakosť týchto barbarov začína obmedzovať môj verejný priestor. Keď sa táto tlupa chystá znivočiť svet hodnôt, ktorý si vybudovala generácia mojich rodičov a v ktorom vyrastala normálna väčšina občanov Slovenska. Nech si barbari píšu do svojich N-plátkov, čo chcú. Nech si voľkajú, nech si v intimite svojich brlohov robia, čo chcú. Nech však nesiahajú na naše spoločné národné dedičstvo, na náš slovenský Slavín. – Od Slavína ruky preč ! Slavín nepatrí vám, neandertálci. Slavín patrí nám Slovákom. Nám všetkým, nielen im.

Paradoxom aktivít barbarov je, že mnohí z nich žijú z našich daní. Že pracujú v ŠTÁTNYCH inštitúciách, financovaných alebo ko-financovaných aj z našich peňazí. Vrcholom drzosti je, že šéfkou tlupy je učiteľka zo štátnej VŠ. Že tam patrí aj jej šéfka, rektorka tejto školy. Že tam patrí riaditeľka štátnej galérie SNG, že tam patrí kurátorka tejto štátnej galérie, že tam patria herci so štátnych divadiel /vrátane Národného divadla/, že tam patria učitelia z ďalších štátnych VŠ, politol´´ogovia z MVO dotovaných štátom, pracovníci z pološtátnej SAV, poslanec parlamentu, platený zo štátneho rozpočtu a pod.

Aby nedošlo k omylu, verím že návrhy týchto fašistických extrémistov na zbúranie Slavína najbližších pár rokov neprejdú. Možno v budúcnosti, keď sa bude búrať aj bratislavský hrad, aby tam nová generácia „slovákov“ /s malým „s“/ postavila Disneyland, keď sa vyklčuje Horský park, aby boli parcely pre novú proamerickú elitu a pod. Potom možno. Ale teraz, pokým je väčšina Slovákov ešte normálna, neverím, že by boli kultúrfašisti so svojimi extrémnymi nápadmi úspešní. – Hnevá ma však, že táto tlupa protislovenských diverzantov žije v našich, teda aj z mojich daní. Tak to ma hnevá. A veľmi. V budúcnosti by mali exoti okolo pani Š. dostať demokratickú príležitosť nežiť zo štátnych, ale so svojich vlastných peňazí. Zarobených prostredníctvom svojich privátnych ´VŠ, privátnych galérií, privátnych divadiel, mimovládok, publicistických produkcií a pod.

Kultúrfašisticky zmýšľajúcim individuám pochopiteľne prekáža symbol boja proti fašizmu. Prekáža im symbol, akým Slavín je. Pre takéto individuá je prirodzené, že Slavín znetvorili farbami, že ho chcú zatemniť, že ich rozčuluje obnovené Trizuljakovo súsošie na vrchole Slavína. V rámci demokracie im dovoľme, aby si svoje úchylné chúťky odbavovali vo svojich norách. Ak však s nimi prídu na verejnosť, mali by sme my-normálna väčšina slovenského národa zakročiť. A povedať rázne nie. Nie vojne, nie fašizmu, nie ničeniu našich historických pamiatok.

Nie nivočeniu našej slovenskej národnej pamäte !