Rád čítam The Independent

11. decembra 2022, medvedar, Nezaradené

Rád čítam britský denník The Independent. Aj keď je u nás takmer zakázaný. Sú v ňom zaujímavé články o Ukrajine, napr. o tom, prečo sa to tam vlastne začalo. Samé samozrejmosti. Ale je dobré, keď niekto dá na papier alebo na internet to, čo by sme my tu na Slovensku na verejnosti prezentovať dať nemohli.

Vo svete sa dejú smutné veci. Napr. pri Arťomovsku sú ľúte boje muža proti mužovi. Pouličné krvavé boje s množstvom ranených a zomierajúcich. Desivé. No azda ešte desivejšie je to, že tesne za bojovou líniou sú pripravené sanitky, ktoré od umierajúcich vojakov berú nepoškodené telesné orgány. Umierajúci vojaci pravdepodobne zásobujú náhradnými orgánmi zdravotníkov na oboch stranách frontu. Vojna spôsobuje, že telesných orgánov na transplantáciu ju momentálne na svetových trhoch s touto smutnou komoditou dosť. Hrozná realita vojny. Krutá logika trhu.

Vojna má, bohužiaľ, aj takéto pragmatické „využitie“. Vojna poskytuje, bohužiaľ, aj takéto podnikateľské príležitosti. – Ako povedal v inej súvislosti istý počerný východoslovenský „podnikateľ“: – “ ta bizmis je bizmis“…