Ruská politická mytológia v ohnisku kritiky

18. novembra 2022, medvedar, Nezaradené

Aj keď sa OS RF podarilo jesennú ukrajinskú ofenzívu zastaviť, aj keď Surovikinova taktika zameraná na likvidáciu ukrajinského tylového komfortu úspešná a aj keď sa zrejme chystá k zimnej kampani OS RF zameranej na dokončenie obsadenia Donbasu – jedno je isté: Rusi stále jednoznačne prehrávajú informačný boj, ktorý je s ťažením na Ukrajinu spojený. Neúspechy ruskej propagandy podrobili kritike viacerí ruskí analytici. Asi najkomplexnejšie to urobil Viktor Pachomov. Tvrdosť jeho úsudkov a odsudkov je značná. Pre tárajov, čo si myslia, že v RF vládne ideologická totalita a absolútna cenzúra možno až neuveriteľná. Zhrňme si tu v stručnosti to, čo Pachomov skritizoval a čo z toho vyvodzuje.

Pachmov vychádza z toho, že každý národ má svoju historickú mytológiu, ktorú postupne upravuje tak, aby bola zdrojom jeho sebavedomia pri riešení aktuálnych problémov v súčasnosti. Ruská mytológia sa opiera o mýtus dávneho ruského bohatierstva, schopného vo svätej vojne ako v bylinách, či vo filme Alexander Nevskij porážať nepriateľov zo Západu. Nepriateľ je mytologizovaný do podoby netvora, čarodejníka, neskôr fašistu, na Ukrajine do podoby fašistu Banderu a fašistu Šucheviča. Ruský bohatier je však silnejší, ako tieto netvory a hravo ich vo vojne porazí.

Keď sa začala operácia na UA, po celom Rusku sa organizovali manifestácie, vojenské prehliadky, ukážky zbraní, konkurzy do neporaziteľnej armády a pod. Takmer nikto neočakával, že by OS RF potrebovali na víťazstvo nad banderovským ničomníkom viac ako pár dní. Ibaže vojna dodnes trvá.

Aký len šok zažili Rusi na začiatku leta a neskôr, keď ich neporaziteľná armáda začala strácať dych, ba v jednotlivých bitkách prehrávala a strácala reputáciu: Napríklad: potopenie krížnika Moskva, ústup z Hadieho ostrova, neplodné dobývanie ukrajinských opevnení pod Doneckom, ústup vojsk RF z okolia Kyjeva, ústup vojsk RF z okolia Charkova, poškodenie nepoškoditeľného Krymského mosta, masový útok dronov na Sevastopoľ a ČM flotilu, vydanie Chersonu banderovcom…

Pachomov usudzuje, že jednou príčin týchto ruských porážok sú aj mýty spojené s rusko-ukrajinskými vzťahmi. Podľa neho majú mýtický základ najmä tieto tvrdenia:

Z uvedeného Pachomov uzatvára: 1/ Rusku sa nepodarí začleniť späť do „ruského sveta“ celú Ukrajinu. 2/ Značná časť súčasnej Ukrajiny zostane zachovaná a jej štátnosť bude spojená s pro-západnou orientáciou. 3/ Víťazstvo RF na UA bude možné, iba ak RF začne viesť na UA regulárnu vojnu, prejde na vojnovú ekonomiku a do bojov proti Západu a OS UA budeme musieť RF zapojiť vyše milióna mužov a efektívne využiť všetky dostupné zdroje. 4/ Západ bude naďalej krmiť UA zbraňami a peniazmi. Totálna kapitulácia UA je teda nepravdepodobná. Vojna sa skončí pri rokovacom stole-úlohou RF dovtedy bude maximalizovať všetky svoje výdobytky a maximálne posilniť svoju vyjednávaciu pozíciu. 5/ RF musí vytvoriť demytologizovanú národnú ideológiu, ktorá bude odlišná od ideológie Západu, no nemusí byť k nej postavená nevyhnutne militantne. Treba vyčistiť systém sociálnej spravodlivosti a zabezpečiť istoty pre masy Rusov. Iba tak bude možné dosiahnuť potrebnú a dlhodobú jednotu ruskej spoločnosti.

Nepríjemné slová, že ? Nie zo všetkým sa dá súhlasiť s mnohým sa dá a azda aj treba polemizovať. Tak či onak, fakt, že aj takto sa v RF voľne diskutuje, svedčí o prekvapujúcej slobode myslenia a slobode slova v Rusku. A to zase dáva nádej, že táto sloboda povedie ku novátorským prístupom ku súčasným problémom RF. – Čo nie je úplne na zahodenie.